For cirka seks måneder siden innførte Skibsgården ny parkeringsløsning som gjorde at man selv kunne velge hvor lenge man ville stå parkert. Utgangspunktet var en parkeringsløsning hvor man kunne stå fritt i tre timer, for så å risikere borttauing.

Nå har Skibsgården evaluert ordningen, og senterleder Bjørn Heireng er godt fornøyd.

– Utgangspunktet for å innføre dette systemet var at vi ønsket at alle kundene våre alltid skulle finne parkering. Det har fungert. Siden vi innførte parkeringssystemet har handelen økt. I tillegg innførte vi fri parkering mellom 19.00 og 07.00 mandag til lørdag og hele døgnet på søndager på begge parkingsplassene på nord -og sørsiden av Skibsgården. Denne ordningen startet 12. mars.


Parkeringen på Skibsgården har fungert bra etter innføringen av systemet. Snitttiden på parkeringer er rundt 50 minutt, mens kun 1,4% har parkert over tre timer. 

Flere enn nødvendig får fakturagebyr.

Naturligvis har det ikke vært friksjonsfritt å innføre et automatisk parkeringssystem. Systemet registrerer automatisk når bilene kjører inn og ut. Parkerer man under tre timer skjer ingenting. Parkerer man lengre belastes man automatisk via profilen hos Onepark, eller får faktura i posten med fakturagebyr.

– Er det én ting vi skulle ønsket var bedre, så var det at ingen fikk fakturagebyr. Dette unngår man enkelt med å registrere profil på onepark.no. Gjør man det, slipper man å registrere seg på nytt om man skulle ønske å bruke en av Oneparks andre parkeringsplasser, som for eksempel hos City Nord i Bodø.

Innfører fri parkering utenom senterets åpningstid.

Etter evalueringen har Skibsgården også kommet frem til at det ikke er nødvendig å regulere parkeringen utenfor senterets ordinære åpningstider. – Vi ønsker jo et levende liv i sentrum, og ser ingen grunn til at folk ikke skal benytte seg av parkeringsplassen vår for å delta på kultur, spise ute eller ta del i andre aktiviteter, sier Heireng.

Likevel noen ting å være OBS på.

Selv om det nå er gratis å parkere mellom 19.00 – 07.00 har systemet noen begrensninger som Heireng håper kundene vil lære seg. – Systemet er stilt inn på to parkeringssoner, én mellom 07.00 og 19.00 (grønn sone), og én mellom 19.00 og 07.00 (lilla sone). I praksis vil dette si at om man for eksempel parkerer 06.30 og står til 09.00, vil man bli belastet for to timer (07 – 09) . Parkerer du 18.30, står du gratis frem til 07.00 dagen etter. Søndager er gratis.

 

Spesielt er Heireng opptatt av at folk skjønner dette ved parkering fredag til lørdag. – Kunder som skal på arrangementer på fredagskveld og ønsker å la bilen stå til dagen etter, må være obs på at de betaler f.o.m. klokken 07 lørdags morgen. Dette gjelder også om man henter bilen for eksempel klokka 08. Da betaler man for én time, altså 30 kroner.

Det er begrensninger i systemet som gjør dette, og alternativet per dags dato ville vært å fortsatt med parkering døgnet rundt.

 

Slipp fakturagebyr – registrer profil hos Onepark nå.